Elektricien Breda logo

Privacybeleid

Verwerken van persoonsgegevens
Bij Elektricien Dordrecht hechten we veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom verzamelen wij geen persoonlijke gegevens via onze website of dienstverlening. Wij zijn ons ervan bewust dat kinderen jonger dan 16 jaar mogelijk onze website bezoeken en daarom adviseren wij ouders om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Mocht u als ouder vermoeden dat wij onbedoeld persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat wij deze informatie kunnen verwijderen. Uw privacy en die van uw kinderen staan bij ons hoog in het vaandel.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bij elektriciendordrecht.nl verwerken wij geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, zoals informatie over ras, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of gezondheid. Wij hebben simpelweg geen behoefte aan deze informatie om onze diensten te leveren. Desalniettemin zorgen wij ervoor dat alle persoonsgegevens die wij van onze klanten ontvangen met de grootste zorg en nauwkeurigheid worden behandeld en opgeslagen. Ons doel is om uw privacy te waarborgen en uw gegevens veilig te verwerken, zodat u met een gerust hart gebruik kunt maken van onze diensten en expertise.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bij Elektricien Dordrecht hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten. Daarom verwerken wij persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is voor het correct afhandelen van uw betaling, om u te kunnen bellen of e-mailen bij vragen over onze dienstverlening, om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten en om goederen en diensten bij u af te leveren. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ om u optimaal van dienst te kunnen zijn en onze werkzaamheden op een efficiënte en correcte wijze uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bij elektriciendordrecht.nl nemen we besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, zoals het gebruik van computerprogramma’s en –systemen. Hoewel dit leidt tot efficiëntie en kostenbesparing, erkennen wij het belang van transparantie en verantwoordelijkheid in onze besluitvorming. Daarom stellen wij onze klanten op de hoogte van de specifieke programma’s en systemen die wij gebruiken, inclusief hun logica en verwachte gevolgen voor de betrokkene. Op deze manier zorgen wij voor een eerlijke en ethische werkwijze, waarbij de rechten en belangen van onze klanten voorop staan.

Bewaren van persoonsgegevens
Als professionele elektriciens begrijpen wij het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. De bewaartermijnen variëren per categorie persoonsgegevens en worden zorgvuldig gehanteerd om uw privacy te waarborgen. Uw personalia en adresgegevens worden bijvoorbeeld slechts voor een beperkte periode bewaard, en daarna vernietigd. Bij Elektriciendordrecht.nl staat het beschermen van uw persoonlijke gegevens hoog in het vaandel.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bij Elektricien Dordrecht hechten we veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en privacy. We delen alleen persoonsgegevens met derden wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het leveren van producten of diensten door een derde partij. Daarnaast zijn wij als bedrijf gebonden aan wettelijke verplichtingen, waardoor het soms nodig kan zijn om persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld overheidsinstanties. Wij garanderen dat alle persoonsgegevens die wij delen met derden altijd op een veilige en vertrouwelijke manier worden behandeld en alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op elektriciendordrecht.nl maken wij uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies, evenals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer, smartphone of tablet bij uw eerste bezoek aan de website. Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat onze website correct functioneert en uw voorkeuren onthoudt. Daarnaast maken we gebruik van analytische cookies om onze website te optimaliseren en te verbeteren. U kunt zich altijd afmelden voor cookies of alle opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
Bij Elektricien heeft u het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, te wijzigen, te laten verwijderen of over te dragen. U kunt ook uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Om uw privacy te beschermen, vragen wij u om bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij u uw pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zwart maakt. We zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren. Indien nodig en als u zich onrechtvaardig behandeld voelt, kunt u een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens indienen.

Beveiligen van persoonsgegevens
Bij Elektricien Dordrecht vinden wij uw privacy erg belangrijk en daarom beschermen wij uw persoonsgegevens met grote zorgvuldigheid. Door middel van moderne beveiligingsmaatregelen voorkomen wij dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Al onze medewerkers zijn getraind in privacywetgeving en hanteren de hoogste standaarden op het gebied van databeveiliging. Wij zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde personeelsleden toegang hebben tot uw gegevens en deze enkel gebruiken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. In het geval van misbruik of onbevoegde toegang, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice voor hulp en advies.

Werkgebied van onze elektriciens in Den haag en omstreken: